Plan-D

RSIN

8197.37.446

Correspondentieadres:
St Plan D
t.n.v Andreas Denk
Campanulastraat 35
1032 XR Amsterdam

Doelstelling van de stichting:

a. het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van culturele activiteiten op het gebied van dans en theater, alsmede het bevorderen van de kunstzinnige vorming, zulks in het kader van het dienen van het algemeen belang;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Choreograaf, danser en decorontwerper Andreas Denk maakt professioneel danstheater voor de jeugd en voor volwassenen. Andreas Denk was twaalf jaar lang een van de artistieke leiders van het Hans Hof Ensemble en produceert sinds 2008 voorstellingen met zijn stichting Plan-D. Plan-D is een kleine, krachtige, flexibele en slagvaardige organisatie, die ook internationaal samenwerkt met verschillende theaters en productiehuizen binnen Europa. Daarnaast choreografeert Denk ook voor Schauburg München, Staatstheater Braunschweig, St. Dansnest Breda en de Meekers Rotterdam. Plan-D / Andreas Denk maakt aansprekend danstheater voor een breed publiek. Hij maakt voorstellingen voor een grote doelgroep: kinderen, jongeren en volwassen.

De speerpunten voor de komende jaren zijn:

1. Het maken van een nieuwe de voorstelling Zeehelden

2. Het uitvoeren van onderzoek ter voorbereiding op Buurman in de Winter

3. Bestaande voorstellingen op het repertoire houden

a. Santa Sangre, première 23 januari 2011
b. Buurman op vakantie, première 20 maart 2011[1]
c. Au! premiere 13 maart 2013
d. Buurman in de Winter, premiere 09 november 2013
e. Glas premiere 5 october 2012

4. Het creëren van een bredere organisatie met meer continuïteit

5. Het zich richten op ontwikkelen van mogelijke samenwerkingsverbanden en netwerken om de voorstellingen zowel landelijk als internationaal nog vaker en op meerdere plaatsen voor het voetlicht brengen.

Omdat de uitkoopsommen voor deze producties ontoereikend zijn voor de productie en uitvoering, worden subsidies aangetrokken.

Een eventueel overschot zal alleen worden geïnvesteerd in nieuwe producties.

Bestuur

Voorzitter Mw. V.A.M. Arends-van Oudenhoven MSc (interim manager)

Penningmeester J. van Riet MSc (registeraccountant)

Secretaris mr. S.J. van Klink (beleidsadviseur publieke sector)

Beloningsbeleid
Wij proberen zoveel mogelijk de beloningsstructuur van de CAO voor de dans te volgen

Actueel verslag van de activiteiten
Dit staat al op de website en hoeft dus niet nog een keer gevonden te kunnen worden

Financiële verantwoording
De jaarrekeningen 2012 en 2013 zijn nog niet definitief vastgesteld.
Zodra deze zijn vastgeld wordt een verkorte versie gepubliceerd.